Tudi letošnji mladi raziskovalci so dokazali, da je šola veliko več kot le kraj, kjer si učenci pridobivamo znanje iz učbenikov. Z veliko zagnanostjo so že na začetku šolskega leta izdelali raziskovalne načrte, po katerih so postopoma skozi vse šolsko leto iskali rešitve za svoja raziskovalna vprašanja. Do začetka marca so bile vse raziskovalne naloge dokončno izdelane v pisni obliki. Z njimi smo se predstavili na regijskem srečanju Mladi za Celje, ki je potekalo na Osnovni šoli Hudinja. Tam so se predstavile naslednje raziskovalne naloge:

  1. OPTIČNO BRANJE IN PRETVORBA BESEDILA IZ SLIK ZA POMOČ SLABOVIDNIM IN DISLEKTIKOM, avtorice Noemi Luize Flis;
  2. SOS-PAKET, avtorjev Žana Kerša in Mihe Hozjan Kurnika;
  3. KAKO SE SPREMINJAJO LASTNOSTI JABOLK MED RAZLIČNIMI NAČINI SKLADIŠČENJA, avtorja Jana Horvata;
  4. KOLIČINA ZAVRŽENE HRANE NA OSNOVNI ŠOLI LJUBEČNA IN METODE ZMANJŠEVANJA ZAVRŽENE HRANE, avtoric Neže Janc in Neli Lukenda.

Vse štiri raziskovalne naloge so bile na regijskem srečanju uvrščene v prvo skupino, hkrati pa tudi na državno srečanje mladih raziskovalcev. Na 58. srečanju mladih raziskovalcev, ki je potekalo 20. 5. 2024, sta se najbolje odrezala Žan Kerš in Miha Hozjan Kurnik, ki sta osvojila zlato priznanje, srebrno priznanje so prejele Neža Janc, Neli Lukenda in Noemi Luiza Flis, bronasto priznanje pa Jan Horvat. Lep spomin na srečanje mladih raziskovalcev so tudi kipci srebrne in zlate sovice, ki so jih prejeli udeleženci tekmovanja. Mentorici mladim raziskovalcem sta bili Alja Pilih Žohar in Marjeta Gradišnik Mirt.

Na delo in uspehe vseh naših raziskovalcev smo izjemno ponosni.

Dostopnost