Projekti

EKOŠOLA

Vodja projekta: Suzana Miljević

Program Eko šola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med učenci skozi njihov vzgojno-izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

 

Noč branja – S pravljico v lahko noč

Vodja projekta: Vlasta Rožič

Namen projekta je spodbujanje veselja do branja pri otrocih. Branje doživijo kot dogodek, spoznavajo pomen knjige za kakovostno preživljanje prostega časa, v delavnicah pa pridobijo kreativne ideje za branje. 

 

Dan zdravja z babicami in dedki

Vodja projekta: Sonja Kugler

Namen projekta je seznaniti učence s pomenom zdravja in zdravega načina življenja. Obiskali nas bodo babice in dedki. Z medgeneracijskim druženjem spodbujamo strpnost.

 

Evropska vas

Vodja projekta: Anja Ulaga

Cilj projekta je spodbuditi medkulturno sporazumevanje, toleranco, solidarnost, spoznavanje drugih narodov in držav v Evropski uniji ter hkrati spodbuditi zavedanje lastne kulturne identitete.

 

Dobrodelni koncert in novoletna tržnica

Vodja projekta: Mojca Križnik

Na dobrodelnem koncertu s tržnico, ki bo v mesecu novembru, bomo s prostovoljnimi prispevki zbirali finančna sredstva, ki bodo namenjena pokrivanju stroškov šolanja otrok iz socialno ogroženih družin.

 

Teden vseživljenjskega učenja

Vodja projekta: Iza Herman

Namen projekta je seznaniti učence s pomenom zdravja in zdravega načina življenja. Obiskali nas bodo babice in dedki. Z medgeneracijskim druženjem spodbujamo strpnost.

 

Evropski šolski športni dan 2022

Vodja projekta: Marko Kuntarič

Različne športne vsebine bodo učence spodbudile k redni športni vadbi in veselju do športa.

 

Spodbujamo prijateljstvo

Vodja projekta: Iza Herman

Organizator projekta Spodbujamo prijateljstvo je Sobivanje – društvo za trajnostni razvoj, projekt pa podpirata tudi družba BTC, kot glavni partner, in Zavarovalnica Triglav. Rdeča nit kreativnega natečaja je pogled otrok na prijateljstvo, prijatelje, kaj je bolj pomembno, kaj manj.

 

KROKUS

Vodja projekta: Katja Medved

Projekt Krokus je nastal na Irskem na pobudo združenja HETI (Holocaust Education Trust Ireland). Združenje mladim, starim 11 let in več, podarja čebulice rumenih krokusov (žafrana), da jih posadijo v spomin na 1,5 milijona judovskih otrok, ki so umrli v holokavstu, in v spomin na tisoče drugih otrok, ki so bili žrtve nacističnih grozodejstev. Spoznamo zgodbe žrtev in preživelih iz obdobja druge svetovne vojne.

 

 TO SEM JAZ

Vodja projekta: Katja Medved

Preventivni projekt je namenjen izboljšanju samopodobe učencev in krepitvi medsebojnih odnosov ter spodbujanju socialnih in čustvenih veščin.

 

ERASUMUS

Vodja projekta: Katja Medved in Mateja Samastur

Mednarodni projekt izmenjave bo v tem šolskem letu potekal prvič. Učenci bodo bralni knjige v slovenskem in angleškem jeziku ter nato poustvarjali. Pri tem bodo sodelovali s partnerskima šolama s Slovaške in iz Turčije.

 

RASTEM S KNJIGO

Vodja projekta: Mojca Prebil Podpečan

V okviru projekta »Rastem s knjigo – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu« bodo učenci sedmih razredov obiskali Osrednjo knjižnico Celje, oddelek za otroke. Na obisk knjižnice se bodo pripravili pri urah KIZ v šolski knjižnici. Projekt so pripravili koordinatorji delovne skupine »Rastem s knjigo« pod vodstvom Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

 

DREVO = ŽIVLJENJE

Vodja projekta: Mojca Prebil Podpečan

Tudi letos bomo ustvarjali na krovno temo projekta. Nova spoznanja bomo predstavili na prireditvi, ki jo vsako leto organizira nosilka projekta OŠ Frana Kranjca Celje.

 

BRANJE NE POZNA MEJA

Vodja projekta: Mojca Prebil Podpečan

Učenci 4. b razreda bodo brali knjige hrvaških avtorjev in se povezali z eno izmed hrvaških šol, kjer bodo prebirali dela slovenskih avtorjev. Ob prebiranju knjig bodo v knjižnici izvedli delavnico in se sodelujoči šoli predstavili.

 

NMSB (Nacionalni mesec skupnega branja)

Vodja projekta: Mojca Prebil Podpečan

V septembru in oktobru 2022 bomo ponovno sodelovali v nacionalni akciji skupnega branja. V tem času bodo na šoli potekale različne aktivnosti za spodbujanje branja med učenci.

 

MEGA KVIZ

Vodja projekta: Mojca Prebil Podpečan

Učenci od 5. do 9. razreda bodo v okviru nacionalnega projekta v šolski knjižnici reševali Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz. Zaradi epidemije je reševanje kviza iz šolskega leta 2020/2021 podaljšano v novo šolsko leto. V sodelovanju z Osrednjo knjižnico Celje naj bi kviz začeli reševati meseca septembra. Zaključek reševanja bo 15. 5. 2022.

 

MEPI

Vodja projekta: Helena Verdev

Program Mednarodno priznanje za mlade – MEPI je univerzalen, svetovno priznani mladinski program, ki mladim med 14. in 25. letom omogoča, da v svojem prostem času, v okviru neformalnega učenja, z aktivno udeležbo na različnih področjih (prostovoljstvo, veščine, šport in odprava), odkrijejo, razvijejo in uresničijo svoje potenciale. Tako mlade spodbuja k vsestranskemu razvoju v aktivne, odgovorne in zadovoljne ljudi, pripravljene na izzive življenja.

 

MLADINSKO RAZISKOVALNO DELO

Vodja projekta/koordinatorica: Marjeta Gradišnik Mirt

Pod vodstvom mentorjev bodo učenci naredili raziskovalne naloge, s katerimi bodo sodelovali v občinskem projektu mladinskega raziskovalnega dela.

 

PASAVČEK

Vodja projekta: Iza Herman

Projekt s področja prometne preventive seznanja učence 1. razreda in njihove starše s pomenom uporabe varnostnega avto-sedeža in pravilne uporabe varnostnega pasu.

 

VARNO NA KOLESU

Vodja projekta: Nataša Sedej

Z vsebinami v okviru razpisa spodbujamo otroke k spoznavanju in utrjevanju potrebnih prometnih znanj, hkrati pa jih navajamo k aktivnemu preživljanju prostega časa. Projekt je razdeljen na dva dela. Prvi (POSTAJAM KOLESAR) je namenjen učencem, ki opravljajo kolesarski izpit, drugi (AKTIVNO NA KOLESU) pa vsem učencem.

 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Vodja projekta: Marjanca Tanšek

Tako kot že nekaj let do sedaj, bo 3. petek v novembru Tradicionalni slovenski zajtrk. Pomen tega projekta je ozaveščanje o pomenu zdravega prehranjevanja ter uporabi lokalno pridelane hrane.

Projekt bo razširjen tudi na tradicionalno slovensko kosilo ter na pomen opraševalcev za pridelavo hrane.

 

ZDRAVJE, GIBANJE IN DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE OTROK

Vodja projekta: Marko Kuntarič

Projekt sodi v razširjen program osnovne šole in omogoča učencem udejstvovanje pri dodatnih urah športa. Projekt je prav tako v skladu s priporočili EU smernic za telesno dejavnost in v skladu s Strategijo Vlade RS na področju telesne (gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja in ima pozitivne učinke (preverjeno z raziskavo Fakultete za Šport) na zdravje otrok, hkrati pa jih spodbuja k oblikovanju vzorcev zdravega življenjskega sloga. V letošnjem letu projekt izvajajo vsi trije športni pedagogi z namenom zagotoviti otrokom možnost udejanjenja različnih interesov po športnih vsebinah.

 

BRALNA PISMENOST IN RAZVOJ SLOVENŠČINE OBJEM  

Vodja projekta: Mateja Samastur 

Cilj 5 letnega projekta je razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc. Naša šola sodeluje v tem projektu kot eden izmed 19-tih razvojnih VIZ. V projekt je vključenih še 40 implementacijskih VIZ ter 5 konzorcijskih partnerjev.  V letošnjem šolskem letu se projekt zaključuje, zato bo naša prednostna naloga analiza opravljenega dela in priprava učinkovite interne strategije za nadaljnji razvoj bralne pismenosti pri vseh učenih naše šole.

KONTAKTNI PODATKI:
Telefon: +386 3 780 61 10
E. naslov: tajnistvo@os-ljubecna.si

Dostopnost