Tekmovanja

TEKMOVANJA V ZNANJU

 Učenci bodo tekmovali na tekmovanjih iz znanja, na športnem področju ter na različnih natečajih z likovnega in literarnega področja.

Tekmovanja bodo potekala na šolskem, regijskem in državnem nivoju. 

Koledar tekmovanj:

 

TEKMOVANJE

ŠOLSKO

REGIJSKO

DRŽAVNO

Tekmovanje v poznavanju flore

22. 11. 2023

/

18. 5. 2024

BIO

18. 10. 2023

/

1. 12. 2023

SLJ, 8 in 9. razred

28. 11. 2023

16. 1. 2024

16. 3. 2024

SLJ, 1─7. razred, interesno

3. 4. 2024

/

/

TJA 8. in 9. razred

21. 11. 2023

/

3. 4. 2024

TJA za 6. razred

14. 12. 2022

/

21. 2. 2023

Francoščina

22. 1. do 26. 1. 2024

/

30. 3. 2024

Nemščina

16. 11. 2023

/

14. 3. 2024

KEM

15. 1. 2024

23. 3. 2024

11. 5. 2024

FIZ

14. 2. 2024

13. 4. 2023

13. 5. 2023

Astronomija

6. 12. 2023

/

13. 1. 2024

MAT

21. 3. 2024

4. 4. 2024

20. 4. 2024

ZGO

7. 12. 2023

/

7. 3. 2024

GEO

14. 11. 2023

/

6. 4. 2024

Razvedrilna matematika

12. 12. 2023

/

10. 2. 2024

Vesela šola

6. 3. 2024

/

10. 4. 2024

Kaj veš o prometu

maj 2024

maj 2024

maj 2024

Logika

28. 9. 2023

21. 10. 2023

11. 11. 2023

Logična pošast

5. 5. 2024

 

20. 5. 2024

Tekmovanje Bober

6. 11. do 17. 11. 2023

Mladi raziskovalci

13. 5. 2024

 

Priprava učencev na posamezna tekmovanja:

 • Tekmujem z Lili in Binetom: Iza Herman
 • Vesela šola: Marija Bule, 4. do 6. razred, Elvira Valant, 7. do 9. razred
 • Kaj veš o prometu: Marija Bule
 • Računalniško tekmovanje Bober: Žiga Čehovin
 • Tekmovanje iz slovenskega jezika − Cankarjevo tekmovanje: Damjana Hrovat
 • Interesno tekmovanje iz slovenščine (1.–7. razred): razredničarke 1.–5. razred, Mateja Samastur
 • Tekmovanje iz angleškega jezika: Darja Arh Centrih, Sabina Cmok
 • Tekmovanje iz francoskega jezika: Darja Arh Centrih
 • Tekmovanje iz nemškega jezika: Petra Merc
 • Tekmovanje iz matematike − Kenguru: Mojca Trobentar
 • Tekmovanje iz logike: Monika Kaluža
 • Tekmovanje iz razvedrilne matematike: Monika Kaluža
 • Tekmovanje v poznavanju flore Slovenije (botanika): Marjeta Gradišnik Mirt
 • Tekmovanje iz kemije: Marjeta Gradišnik Mirt, Alja Pilih Žohar
 • Tekmovanje iz biologije: Marjeta Gradišnik Mirt
 • Tekmovanje iz fizike:
 • Tekmovanje iz astronomije − Utrinek:
 • Tekmovanje iz zgodovine: Blanka Teran Gobec
 • Tekmovanje iz geografije: Petra Janežič
 • Športna tekmovanja: Danica Vergilas, Jernej Kobale, Marko Kuntarič
 • Angleško bralno tekmovanje − Bookworms: Suzana Miljević

KONTAKTNI PODATKI:
Telefon: +386 3 780 61 10
E. naslov: tajnistvo@os-ljubecna.si

Dostopnost